Manuell tillverkning med höga kvalitetskrav  I tider där maskintillverkning och automation är standard, är vi stolta över att kunna erbjuda genuin hantverksskicklighet. I vår manuella tillverkning bygger vi de mest avancerade produkterna, ofta med mycket höga krav på exempelvis finish, hygien och täthet i utförandet. Våra medarbetare är specialister inom sina områden, där t.ex. avancerad svetsning, rörbockning och skärande bearbetning ingår. I Venesasmanuella tillverkning är yrkesstoltheten en viktig del i kvalitetssäkringen.